U narednom periodu, na lokaciji izletišta planinarskog društva "Granaš" ubrzo će biti ugrađeni info panoi edukativnog sadržaja na kojima će se naći informacije o zanimljivoj flori, fauni te gljivama koje se mogu naći na obroncima Majevice. Nosilac projekta je udruženje "Klub ljubitelja prirode" Brčko distrikt uz pokroviteljstvo Vlade Brčko distrikta.

Edukativni sadržaj će tako biti pogodan za organizacije izleta tipa "Škola u prirodi", ali i za ljubitelje prirode, poglavito početnike-izletnice/ke koji svoja početnička znanja mogu ostvariti na našem već poznatom izletištu.

(..)"Činjenica je takođe da su na prostoru Majevice, a koji je naslonjen na Brčko, uočeni određeni nezanemarivi pomaci u smijeru razvoja turističke ponude, posebno u smislu gore pomenutih izletničkog, sportsko-rekreativnog i planinarskog turizma. Poseban doprinos u tom smislu, dala su planinarska društva na teritoriji Brčko distrikta, kao i mnogobrojne organizacije koje svoje aktvnost u velikoj mjeri vežu za prirodu.

Uz izvinjenje ukoliko smo nekoga preskočili, što nam nije bila namjera, daćemo sebi za pravo da posebno istaknemo PD Granaš, PD Njivce, PD Team Work, PD Platane, kao i TRK Majevica, ekipu zaslužnu za afrimaciju brdskog trčanja na našim prostorima.

Desetine kilometara planinarskih staza, „zip lajn“ adrenalin park, kao i drugi sadržaji za djecu, ali i odrasle, sigurno predstavljaju sadržaje koji privlače ljude koji vole boravak u najnetaknutijim dijelovima prirode, koji se mogu pronaći kod nas.(..)"

Pored panoa koje vidite iznad, a koji će se uskoro naći na relevantnim mjestima u gradu, na prostoru o kojem računa vodi PD Granaš u Štrepcima, naći će se panoi sa zanimljivom florom i faunom našeg kraja, ali i gljivama koje najčešće možemo pronaći u šumama Majevice.

Na kraju, iako su potencijali na području našeg grada daleko od iskorištenih, mjesta za odmor, ali i brojne aktivnosti itekako ima. Brojna odmarališta, sadržaji, aktivnosti… Sve to djelo je nekolicine entuzijasta, ljudi koji istinski vole svoj grad i njegovu okolinu.

Zato, vrijeme provedeno u prirodi ne može se smatrati loše iskorištenim. Naprotiv.

Tekst citiran sa NULA49.com

Autor, partner u projektima, nosilac projekta „Klub ljubitelja prirode

Brčko distrikt Vrijeme