Redovita izvještajna Skupština planinarskog društva "Granaš" održana je u prostorijama planinarskog doma Sveti Bernard, u nedjelju 21. ožujka 2021. godine.


Zbog potrebe usklađivanja Statuta PD "Granaš" sa novim Zakonom o udrugama i fondacijama Brčko distrikta BiH, pored izvještajnog dijela, pristupilo se izmjenama stavki Statuta. U izvještajnom dijelu za prethodnu godinu predočen je urađeni posao na objektu planinarskog doma Sveti Bernard i okoliša, kao i pregled utroška financijskih sredstava. Rad u prethodnoj godini ogledao se u:
- Ugradnja detalja fasade od kamena (Šećkanović d.o.o.).
- Izgradnja ograde u dvorištu planinarskog doma.
- Sanacija dijela pristupnog puta – izvođač "Salatović MM" d.o.o..

- Sanacija pristupnog makadamskog puta u izvedbi JP "Putevi Brčko" d.o.o.
- Izlijevanje staze od terase do vanjskog WC-a i stepenica prema pečenjari.
- Izrada promotivnog letka i karte planinarskih staza PD „Granaš“.
- Nabavka i cijepanje drva za planinarski dom.
- Odlazak na Skupštinu planinarskog Saveza u Novi Travnik.
- Odlazak na skup planinara „Povelji u pohode“ – Srebrenik .
- Dolazak HPD Bršljan Jankovac iz Osijeka.
- Organiziranje Tima za pomoć mještanima početkom Pandemije Corona virusa. Tim za pomoć odradio je 57 intervencija koje su se ogledale u dostavi hrane, lijekova, organizaciju prihvata osobe sa granice do karantene/mjesta prebivališta, razne vrste usluga, plaćanje računa, administrativnih poslova i drugo.
- Odlazak na Blidinje, uspon na Veliki Vran i posjeta grobu Dive Grabovčeve.
- Odlazak na Matinski Vis – Žepče na otvaranje adrenalinskog parka.
- Organizacija 2 Dani Zove.
- Organizacija Izlet Ljeto župe Zovik obilježen skromno zbog pandemije.
- Učešće u organizaciji 2. Majevica Trail-a.
- Uspon na Maglić – Mirko Zečević, Marija Zečević.
- Dolazak nadzora od strane PS HB sa ciljem provjere obilježavanje planinarskih staza.
U izvještajnom periodu održano je 11 sastanaka Upravnog odbora.
Naravno bilo je tu još aktivnosti održavanje (košenje dijela staza), održavanje doma, košenja trave u dvorištu planinarskog doma i ostalo.
Podnesena izviješća su jednoglasno usvojena od strane svih nazočnih na Skupštini.
Takođe, zbog potrebe prilagodbe u smislu imenovanja osoba ovlaštenih za zastupanje planinarskog društva, potvrđena je potpora izabranom rukovodstvu na Izbornoj skupštini održanoj 2020. godine. Filip Filipović je dobio povjerenje svih nazočnih na Skupštini u obnašanju dužnosti predsjednika PD "Granaš".
Iz praktičnih razloga, donesena je i Odluka o izmjeni Odluke o utemeljenju PD "Granaš" u smislu promjene adrese sjedišta Društva te je novo sjedište na adresi planinarski dom Sveti Bernard, GornjiZovik bb, 76214 Gornji Zovik, Brčko distrikt BiH.
Plan rada za tekuću godinu ogleda se u ugradnji vanjske fasade na objektu planinarskog doma za što je dogovoren posao koji će se izvršiti najkasnije tijekom mjeseca svibnja.
Kao prioritet u nastavku izgradnje predočen je i plan izgradnje kotlovnice/ostave za što nema predviđenih financijskih sredstava, ali će se pokušati naći modeli za realizaciju ovoga projekta.
Prema godišnjem planu na dane 05. i 06. lipnja PD "Granaš" je domaćin susreta planinara štovatelja Svetog Bernarda kada se očekuje veliki broj učesnika iz susjedne Republike Hrvatske, ukoliko epidemiloška situacija bude povoljna u smislu neometanog prelaska državne granice.
3. Dani Zove - dan planinarskog društva "Granaš" predviđeni su planom već za naredni vikend dana 12. lipnja 2021. godine.
Za uspon na Ararat, planiran u mjesecu kolovozu prijavljena su tri člana PD "Granaš" za što će se pokušati osigurati potpora u finaciranju uspona.
Ukoliko epidemiološke mjere dozvole, mjesec kolovoz je termin održavanja tradicionalnog Izleta u sklopu manifestacije "Ljeto župe Zovik".
Nakon dvosatnog zasijedanja Skupštine i usvajanja svih preloženih izmjena Statuta, podnešenih Izviješća i Plana rada za tekuću godinu, druženje se nastavilo uz domjenak u planinarskom domu.

 

Brčko distrikt Vrijeme