Prema Odluci Upravnog odbora, redovita izvještajna  Skupština PD Granaš održati će se 21.03.2021. godine (nedjelja) u prostorijama planinarskog doma Sveti Bernard.

Redovita izvještajna Skupština
DNEVNI RED:
1. Izviješće o radu PD “Granaš” u 2020. godini
2. Izvješće o utrošku finansijskih sredstava u 2020. godini
3. Plan rada u 2021. godini
4. Plan utroška finansijskih sredstava u 2021. godini
5. Izmjene i dopune Statuta PD “Granaš”
6. Razno

Pravo učešća u radu Skupštine imaju svi Statutom definirani članovi PD “Granaš”.

Brčko distrikt Vrijeme