Tim za pomoć ugroženim grupama stanovništva registriran u Odjelu za javnu sigurnost i Crvenom križu Brčko distrikta ispred PD „Granaš“ sačinjavaju odgovorne osobe i mjesnih zajednica kao i najvećim dijelom Organizacijskog odbora „Ljeto župe Zovik“. Članovi tima mole sve mještane za pribranost i suradnju.


 Uprkos činjenici da je čitav zaseok Peškiri u karanteni i da je velikom broju mještana ograničeno kretanje, trenutačna situacija nije alarmantna. Sve narudžbe se isporučuju blagovremeno.
 Članovima tima nije odobrena dostava u karantenu Peškiri, ali vršimo koordinaciju sa Crvenim križom i Civilnom zaštitom.
 Starijim osobama iz rizične skupine te osobama koje se nalaze u samoizolaciji se vrši redovita dostava prema narudžbama i pozivima.
 Osobama u Peškirima koje su u trajnoj socijalnoj potrebi Crveni križ vrši isporuku osnovnih životnih namirnica i iste evidentira kao „Donacija“. Dopunu namirnica prema potrebi vrši naš Tim.
Iznimno, Tim za pomoć će prema ukazanoj potrebi dostavljati osnovne životne namirnice i potrebite lijekove i žiteljima koji su u stanju trajne socijalne potrebe, a za ovu namjenu su na raspolaganju sredstva – darovi prikupljeni na Sijelu župe Zovik.
Ovu odluku je odobrio Organizacijski odbor „Ljeto župe Zovik“, a članovi odbora su najvećim dijelom i članovi Tima za pomoć.
Ne dao Bog potrebe, ali ukoliko se situacija drastično pogorša u smislu većih potreba različite naravi a koja ne budemo mogli raspolažućim sredstvima uraditi, svi župljani bez obzira gdje trenutačno žive će biti blagovremeno pozvani na pomoć na transparentan način.
Moramo sačuvati pribranost, ali i obraz te ne ostaviti mogućnost zlonamjernim kritikama koje imaju za cilj diskreditirati osobe ili organizaciju jer nam to u ovako teškim vremenima, najmanje treba.

Brčko distrikt Vrijeme