U ponedjeljak 08.07.2019. godine, planinarski dom Sveti Bernard je posjetio Gradonačelnik Brčko distrikta Siniša Milić sa članovima i djelatnicima Vlade Brčko distrikta. Uprava PD "Granaš" je iskoristila priliku te Gradonačelniku predočili planove i mogućnosti upotrebe kapaciteta planinarskog doma i sadržaja oko istog, ali i potrebe ulaganja sa ciljem upotpunjavanja sadržaja.

Ne krijući zadovoljstvo izgledom i položajem planinarskog doma članovi Vlade Brčko distrikta su uvidjeli mogućnosti suradnje sa ciljem upotrebe turističkih potencijala južnog dijela Brčko distrikta. Čist šumski zrak, autohtona „narodna“ jela, planinarske staze i adrenalinski sadržaj, kapaciteti su koji se sve više traže u modernom vremenu, a sve to je moguće ostvariti u ovom dijelu Brčko distrikta.

Šefovi Odjela u Vladi Brčko distrikta, Olivera Dragutinović i Petar Vrhovac

Pored Gradonačelnika, u neformalnom druženju u planinarskom domu Sveti Bernard bili su i Petar Vrhovac Šef Odjeljenja za raseljena lica, izbjeglice i stambena pitanja, Srđan Blažić Šef Odjeljenja za stručne i administrativne poslove, Olivera Dragutinović Šefica Odjeljenja za prostorno planiranje i imovinsko pravne odnose, Zoran Bulatović Šef Odjeljenja za komunalne poslove, Ilija Stojanović, pomoćnik šefa Odjela za europske integracije i međunarodnu suradnju te djelatnici pododjela za potpore mjesnim zajednicama, nevladinim organizacijama i udruženjima građana.

Neki od gostiju su se odvažili i isprobati prelaženje prepreka na adrenalinskom parku u dvorištu planinarskog doma Sveti Bernard.

 

Brčko distrikt Vrijeme