Protekla dva vikenda vršeni su radovi na pripremi i ugradnji platforme "Vidikovac" u blizini planinarskog doma a koji će biti jedan zanimljiv sadržaj za sve koji odluče da oplemene dušu boravkom u prirodi Majevice. Podignuti su noseći stubovi dužine preko sedam metara na kojima je postavljena platforma sa koje se ostvaruje pogled prema Županji i Slavonskom Brodu zapadno, te Bijeljini planini Cer (sjevero) istočno i Fruškoj Gori sjeverno.
Sredstva za Vidikovac osigurana su potporom Vlade Brčko distrikta a prema projektu Klub ljubitelja prirode Brčko
 
Brčko distrikt Vrijeme