Redovita izvještajna Skupština PD "Granaš". Nedjelja 21. siječnja 2024. godine sa početkom u 14,00 sati. Planinarski dom sveti Bernard.
Pravo učešća u radu Skupštine imaju svi članovi PD "Granaš".
Nakon službenog dijela, zakuska za sve nazočne.

 

Brčko distrikt Vrijeme