Štampa
Kategorija: Novosti

Iako još uvijek neslužbeno, PD "Granaš" je prvo BH planinarsko društvo koje je odhodalo planinarsko-turističku stazu Via Brattia. U periodu od 03. - 08. travnja 2022. godine članovi PD "Granaš" Brčko distrikt BiH u sastavu: Marija Zečević, Zvonko Zečević, Ivo Marković, Mirko Zečević-Tadić i Dražen Brkić hodali su dionice od 15 do 32 kilometara, ovisno o cilju na kraju svakoga dana. Iako zahtjevna tura, liječenje od umora i bolnih žuljeva pružali su kristalno čisto more i živopisni krajolici. Brojni spomenici kulture i građevine obogatili su znanjem učesnike pohoda.

VIA BRATTIA je zajednički projekt svih turističkih zajednica otoka Brača, općine Nerežišća i Pučišća te Planinarskog društva “Profunda”. U duljini 140 kilometara povezano je 12 najatraktivnijih lokacija otoka i većinu njegovih pitoresknih mjesta. Via Brattia izazov je za rekreativce i planinare koji će na njoj skupljati pečate, ali i za prave pustolove u potrazi za novim doživljajem. Staza kreće od središta Supetra i prolazi kroz Mirca, vodi putem prema Sutivanu na kojem je crkvica sv. Spiridona, potom prema jugozapadnom dijelu otoka – Bobovišćima sa crkvicom sv. Martina, Ložišćima i Milni.
Slijedi južna strana s uvalom Smrka i jedinstvenom Pustinjom Blaca, pa Farska i Murvica pored koje je Zmajeva špilja, potom Bol sa Zlatnim ratom. Staza vodi prema istoku kroz Polsmrčevik, dalje do Sumartina na istočnoj punti otoka na kojoj je Franjevački samostan, potom do uvale Rasotica i ponovo na sjevernu stranu do Povlja s bazilikom sv. Ivana i Pučišća s poznatom Klesarskom školom, pa do Lovrečine s ostacima bazilike sv. Lovre, kroz Postira i dalje do rimskog lokaliteta Mirje te ambijentalnog Škripa u kojem je Muzej otoka Brača. Iz Škripa se ponovo spušta prema Supetru iznad kojeg je crkvica sv. Luke
S obzirom da je staza kružna, markirana je u oba smjera te se na nju može krenuti iz bilo kojeg od gore spomenutih naselja, jednostavno prateći markaciju plavo – bijele boje. Bol.hr