Štampa
Kategorija: Novosti

Redovita izborna Skupština planinarskog saveza Herceg-Bosne održana je u subotu 26. veljače 2022. godine u planinarskom domu "Zaselje" kod HPD "Vitez". Izboru novih tijela Uprave Saveza prethodila su izviješća o radu povjerenstva za alpinizam, povjerenstva za planinarske puteve, povjerenstva za planinarske vodiče, povjerenstva za speleologiju i povjerenstva za promidžbu, povijest i izdavalaštvo.

Nakon obimnih izviješća o radu usvojene su Odluke o izmjenama i dopunama Statuta PS HB, te je usvojeno i izviješće o finansijskom poslovanju Saveza u prethodnoj 2021. godini.

Zbog isteka četvorogodišnjeg mandata, donesena je Odluka o razrješenju svih tijela Uprave Saveza te se nakon toga pristupilo prijedlozima za nove članove upravnih tijela koje će Savez predstavljati u narednom četvorogodišnjem periodu.

Za predsjednika Saveza izabran je Ante Vukadin (PD Orlova stina - Tomislavgrad), za dopredsjednika je izabran Filip Filipović ( PD Granaš - Brčko distrikt) a reizabran je predsjednik Skupštine Mirko Matijević ( PD Vis - Žepče).