Štampa
Kategorija: Novosti

U proteklom periodu članovi PD „Granaš“ aktivno su radili na uređenju okoliša planinarskog doma i uređenju planinarskih staza.


Početak radova obilježilo je ograđivanje dijela dvorišta planinarskog doma sa sjeverne strane kako bi zbog nekontroliranog parkiranja vozila „zaštitili“ travnjak za neometanu dječiju igru i poligon za kampiranje.
Dječiji ZIP – LINE je premješten na izazovniju lokaciju u neposrednoj blizini kako bi igra odbojke bila neometana.
Nakon ograđivanja na red su došli radovi na izlijevanju staze , pristupa prema uređenom vanjskom sanitarnom čvoru.
Za akciju i radove posebna zahvala ide majstoru Iliji Andrić, Giletu, Miki i dvojcu istog imena i prezimena - Petar Krnjić.

Završetkom dijela navedenih poslova planinarski dom Sveti Bernard je dobio novije, „ljepše lice“.
Atraktivna Staza 3 „Peškiri“, zbog čestog lutanja samostalnih izletnika dobila je nove putokaze na značajnijim križanjima pješačke staze, a sa ciljem omogućavanja samostalnih obilazaka iste bez angažiranja vodiča.

Bujanjem vegetacije ukazala se potreba za košenjem i „tarupiranjem“ kritičnih dijelova staze za što je angažiran traktor sa priključnim alatom.

Nakon košenja planinarskih staza na red je došlo i prokresavanje istih a najvrijedniji u akciji bio je Niko Lukić – Dikić. Dio Staze 2 „Štrepci“ je takođe pokošen na dijelu Kiklopske zidine – Njive.
Na ulazu planinarskog doma postavljena je velika karta obilježenih planinarskih staza sa QR kodovima koji služe za preuzimanje GPS tragova putem interneta svake od obilježenih staza.

Takođe, u tijeku su radovi na oblaganju kamenom fasade planinarskog doma, a završetak je planiran koncem idućeg tjedna do 20. lipnja 2020. godine.
Svi navedeni radovi su ujedno i priprema za održavanje 2. "Dana zove" koje će se održati u nedjelju 14. lipnja.